Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Μάθετε περισσότερα για εμάς.

Η εταιρεία μας ΧΩΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ εξειδικεύεται στο χώρο των εφελκυόμενων κατασκευών (tensile structures). Οι κατασκευές αυτές κατατάσσονται στη κατηγορία των σύγχρονων αρχιτεκτονημάτων, υψηλής αισθητικής και εξελιγμένης τεχνολογίας. Οι δυνατότητες των εφελκυόμενων κατασκευών στη στέγαση διαφόρων χώρων προσδίδουν σχεδιαστική ταυτότητα στα έργα και αναδεικνύουν την φαντασία και την δημιουργικότητα του αρχιτέκτονα. Η μη τυποποίηση των μορφών αυτών καθώς και τα σύγχρονα υλικά σύνθεσης τους αναδεικνύουν την ανάλαφρη διάσταση των κατασκευών αυτών.

Committed to superior quality and results.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Με χρόνια εμπειρίας καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

1/Προμελέτη - Οριστική Μελέτη

Κατά την διαδικασία της προμελέτης και της οριστικής μελέτης, βρισκόμαστε σε μία συνεχή και σταθερή συνεργασία με τους υπεύθυνους αρχιτέκτονες και μελετητές του έργου. Οι εξειδικευμένοι αρχιτέκτονες και μηχανικοί της εταιρείας μας καθώς και οι σύμβουλοι συνεργάτες μας στο εξωτερικό, χρησιμοποιούν τα πιο σύγχρονα πακέτα λογισμικών που υπάρχουν σήμερα στη διεθνή αγορά. Έτσι διασφαλίζεται ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ικανοποιεί πλήρως τόσο τους αρχιτέκτονες και μελετητές της οικοδομής όσο και τους ιδιοκτήτες.

2/Κατασκευαστικά Σχέδια

Τα γενικά κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια λεπτομερειών γίνονται αυστηρά με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν. Οι σωστές κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε συνδυασμό με την ανάλογη ορθή επιλογή των υλικών της μεμβράνης και των στοιχείων που την υποστηρίζουν, τις καθιστούν δημιουργίες υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής.

3/Επιλογή Υλικών

Η επιλογή του τύπου της μεμβράνης καθώς και των δομικών στοιχείων που την υποστηρίζουν (συνήθως μεταλλικές κατασκευές, κολώνες, τόξα κλπ) γίνεται με βάση τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων και των άλλων μελετητών του έργου καθώς και των ιδιοκτητών. Οι αρχιτέκτονες της εταιρείας μας εισηγούνται τις καλύτερες δυνατές λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για τον συγκεκριμένο χώρο.

4/Υλοποίηση - Τοποθέτηση

Η υλοποίηση της όλης κατασκευής γίνεται είτε σε εξειδικευμένα εργοστάσια στο εξωτερικό είτε σε κατασκευαστές στην Κύπρο. Όσο αφορά την μεμβράνη, βασικοί παράγοντες για την επιτυχία είναι τα επιμέρους τμήματα της να μελετηθούν, να σχεδιαστούν και να συνδεθούν με τον ορθό και ενδεδειγμένο τρόπο. Ο σχεδιασμός των κατασκευαστικών σχεδίων κοπής της μεμβράνης (patterning, patrons) γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών. Με την σωστή σύνδεση των τμημάτων της μεμβράνης, αυτή παίρνει την επιθυμητή μορφή της προτού ακόμη τοποθετηθεί. Η κατασκευή των δομικών στοιχείων που υποστηρίζουν την μεμβράνη γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα για τέτοιες κατασκευές. Η τοποθέτηση της κατασκευής γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας, πάντοτε με την επίβλεψη των αρχιτεκτόνων μας. Η παράδοση της κατασκευής γίνεται πάντα μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί.

Η εταιρεία μας μελετά και εφαρμόζει τέτοιες κατασκευές εδώ και μια εικοσαπενταετία τουλάχιστο.
Η πείρα μας σας εγγυάται σωστές και λειτουργικές κατασκευές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που αντέχουν στο χρόνο.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ