ΕΡΓΟ: SUNRISE PEARL HOTEL – Κεντρική είσοδος
Η κατασκευή τονίζει την είσοδο του ξενοδοχείου. Στερεώνεται σε τέσσερα σημεία στην οικοδομή και σε δύο σημεία πάνω σε μεταλλικές κολώνες.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρωταράς

ΚΑΛΥΨΗ: 200 τ.μ.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012

ΥΛΙΚΑ: Μεμβράνη Ferrari Precontraint 902 S2, Χάλυβας S235 γαλβανισμένος εν θερμώ, ηλεκτροστατική βαφή